Kirkkoapteekin historia

1900-luvun alussa Vaasan kahden apteekin palvelut katsottiin riittämättömiksi kasvavan kaupungin tarpeisiin. Senaatin määräyksestä lääkintöhallituksen tuli laatia suunnitelma uusien apteekkien sijoittamisesta. Vuonna 1901 lääkintöhallitus lähetti Vaasan läänin kuvernöörille kirjeen, jossa ehdotettiin kolmannen apteekin perustamista Vaasaan.

Monien apteekin sijoittamista koskevien kiistojen jälkeen Keisarillinen Suomen Senaatti päätti, että Palosaarelle tullaan sijoittamaan Vaasan kolmas apteekki. Kahdeksasta hakijasta apteekkariksi valittiin Oskar Agabus Norderg, joka avasi apteekin vuonna 1903.

Muutto

Vuonna 1920 apteekkari Max Nyman siirsi apteekin uuteen osoitteeseen Kirkkopuistikko 11. Apteekkari Axel Wikman otti apteekin hoitoonsa vuonna 1940. Hän sai luvan muuttaa apteekin osoitteeseen Kirkkopuistikko 21 / Hovioikeudenpuistikko 9. Kadun toisella puolella sijaitsi Vaasan kirkko, joten oli luonnollista, että apteekkia ruvettiin kutsumaan Kirkkoapteekiksi.

Päivystysvuorottelu alkaa

Apteekkien oli oltava auki 24 tuntia vuorokaudessa. Vaasan apteekkien omistajat, apteekkarit Eric Brander, Max Nyman ja Uno Holming, lähettivät 20.5.1938 kirjeen lääkintöhallitukselle ja anoivat, että Vaasan apteekit voisivat päivystää vuorotellen sunnuntaisin ja juhlapyhinä. Kaksi apteekkia vuorottaisin viikoin voitaisiin pitää suljettuina yöaikana klo 19-9 sekä sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 19-10. Anomus hyväksyttiin 7.6.1938 ja vuorottelu alkoi 2.7.1938.

Toiminta vilkastuu

Uusi sijainti ja tuloksellinen työ saivat apteekin toiminnan vilkastumaan. 1940-luvun lopulla apteekissa työskenteli jo 8-9 henkilöä. Yhteydet ulkomaille paranivat ja lääkerepertuaari kasvoi.

Kun apteekin toiminta vilkastui ja liikevaihto kasvoi, oli tarve lisätä henkilökuntaa. Vuodesta 1975 lähtien henkilökunnan määrä on ollut noin 17-18 henkilöä. 1980-luvun puolivälissä Kirkkoapteekkiin hankittiin ensimmäiset tietokoneet, joilla hoidettiin reseptien käsittely ja laskutus.

Nykypäivänä apteekki on ns. suoratoimitusapteekki, jossa reseptiasiakkaat saavat yksilöllisen palvelun samalta farmaseutilta alusta loppuun. Toiminta on huomattavasti asiakaslähtöisempää ja kaikki asiakasryhmät on pyritty huomioimaan.Vuonna 2011 Kirkkoapteekki otti käyttöön eReseptin, valmiuden toimittaa sähköisessä muodossa olevia reseptejä

Kirkkoapteekin historiasta voit lukea lisää vuonna 2003 ilmestyneestä apteekin 100-vuotis historiikista.

Lähde: Pentti Rossi (2003), Vaasan Kirkkoapteekki 100 vuotta

Kirkkoapteekin apteekkarit

Oskar Agabus Norberg
25.08.1903 - 5.05.1908

Herman William Hjelt
16.05.1908 - 31.10.1919

Max Theodor Nyman
01.11.1919 - 25.09.1939

Axel Frederik Emil Wikman
22.07.1940 - 25.03.1963

Karl Hjörvard Torstensson Ström
01.01.1964 - 09.08.1999

Juha Paavo Nuutila
09.01.2001 - 2.5.2017

Pekka Sakari Paananen

3.5.2017- 

Vaasan Kirkkoapteekki
Hovioikeudenpuistikko 9
65100
Vaasa
06 3196 400
info@vaasankirkkoapteekki.fi