Välkommen som stamkund hos Kyrkoapoteket i Vasa

När du blir stamkund hos Kyrkoapoteket i Vasa kan vi betjäna dig på ett än mer individuellt sätt. Du får även prisvärda förmåner.

Att bli stamkund

Du kan lätt bli stamkund genom att fylla i den bifogade blanketten och returnera den till Vasa Kyrkoapotek. Om du önskar kan du även inkludera andra familjemedlemmar som bor i hushållet under ett och samma stamkundsnummer. Du kan även bli stamkund genom att ladda ner appen ”Minun apteekkini” till din smartphone och välja Vasa Kyrkoapotek i listan. Du behöver inte ha med dig ett specifikt stamkundskort i fortsättningen, ditt FPA-kort fungerar som stamkundskort. Att bli stamkund är helt gratis.

Koncentreringsförmåner

De totala inköpen som görs av personer i samma hushåll är bonusgrundande. Du samlar bonus genom alla inköp, både på receptläkemedel och receptfria varor. Bonusrabatten på dina inköp får du enligt tabellen nedan och den är giltig ett kalenderår i taget. För receptmedicinernas del räknas endast självriskandelen som du har betalt till bonusrabatten. Bonusrabatten erhåller du direkt i kassan, enligt uppnådd rabattnivå, på alla självvårdsprodukter till normalpris, dock ej läkemedel. Visa alltid att du är stamkund i kassan genom att visa ditt FPA-kort. Som stamkund erhåller du även märkbara rabatter på olika kampanjprodukter. Vi skickar ut stamkundserbjudanden till dig via e-post en gång i månaden.

Alla dina inköp lagras i Vasa Kyrkoapoteks register. Detta förbättrar säkerheten med din medicinering; på så sätt kan vi kontrollera att dina läkemedel passar ihop med varandra. Som stamkund kan du även få ett kostnadsfritt sammandrag på de receptläkemedel som du blivit ordinerad och expedierad under det förra eller aktuella kalenderåret. Fullt ut kan du utnyttja servicen när du centrerar alla dina recepläkemedelsinköp till Vasa Kyrkoapotek.

Total köpesumma/
kalenderår
rabatt
över 50 € 2%
över 200 € 3%
över 600 € 4%
över 1000 € 5%
över 1500 € 8%

Minun apteekkini = Vaasan Kirkkoapteekki (gratis finsk-
språking app som fungerar både på iPhone och Android
telefoner och lösplattor)
Hovrättsesplanaden 9, 65100 Vasa, tfn: 06 3196 400

www.vaasankirkkoapteekki.fi

Kontrakt mellan kunden och Vasa Kyrkoapotek

När jag blir stamkund godkänner jag att mina personuppgifter lagras i Vasa Kyrkoapotekets kundregister. Uppgifterna i kundregistret används konfidentiellt och lämnas inte vidare till utomstående part eller för direktmarknadsföring. Genom att skriva under detta kontrakt tillåter jag Vasa Kyrkoapotek att använda mina personuppgifter för apotekets egna informations ändamål. Om förändringar sker i mina person- eller kontaktuppgifter binder jag mig att omgående meddela detta till apoteket. Som stamkundskort fungerar FPA-kortet.

Vasa Kyrkoapoteks datasystem lagrar mina läkemedelsinköp och vidarebefordrar uppgifterna om de ersatta receptläkemedlens självrisksumma till FPA enligt sjukförsäkringslagen. När den årliga självrisken är uppnådd, skickar FPA ett separat meddelande till mig angående detta. Apoteket granskar min rätt till direktreglering vid varje receptläkemedelsinköp via FPA:s service gällande direktreglering.

Mitt medlemskap som stamkund avslutas och alla registeruppgifter gällande detta kan således komma att tas bort om jag inte handlat något under det gångna kalenderåret på Vasa Kyrkoapotek. Jag kan även själv när som helst avsluta mitt medlemskap som stamkund. Vasa Kyrkoapotek förbehåller sig rätten till eventuella ändringar gällande kontraktet.

Stamkundskontrakt

Uppgifter om den sökandet

För- och efternamn: *

Gatuadress: *

Postnummer och -ort: *

Personnummer: *

Mobiltelefonnummer: *

E-post: *


Familjemedlemmar i samma hushåll

För- och efternamn:

Personnummer:

Mobiltelefonnummer:

E-post:


För- och efternamn:

Personnummer:

Mobiltelefonnummer:

E-post:


För- och efternamn:

Personnummer:

Mobiltelefonnummer:

E-post:

Jag har granskat villkoren för att vara stamkund och godkänner dem *

Datum: