Egen läkemedelstillverkning

Bland våra egna läkemedelspreparat hittar du förmånliga alternativ till några egenvårdspreparat.   Kyrkoapotekets läkemedelstillverkning och kvalitetsuppföljning har fått ett ISO 9001- kvalitetscertifikat.

När Kyrkoapoteket påbörjade sin verksamhet i början av 1900-talet, framställde apoteken själva en relativt stor del av de mediciner de sålde. Numera är den egna tillverkningen i vanliga fall ganska obetydlig, undantag är Helsingfors Universitetsapotek Universitetsapoteket tillverkar omkring fyrahundra medicinska preparat.

I Kyrkoapotekets sortiment finns följande egentillverkade preparat.

Förkylningshostmedicinen Kyrkopekt

Kyrkopekt är apotekets populäraste hostmedicin. Hostdämpande och slemlösande hostmedicin för vuxna och barn över 1 år. Med lakritssmak

keto

keto