Smidiga apotekstjänster

Den yrkeskunniga personalen på Kyrkoapoteket guidar och ger service till kunderna vid alla frågor som berör apotekets produkter och tjänster. Personalen är tvåspråkig och servicen sker på kundens egna modersmål.

Kyrkoapoteket är ett modernt apotek med direktleverans och vid planeringen av apoteket har det tagits hänsyn till barnfamiljer och personer med rörelsebegränsningar. Leverans av recepten sker som direktleverans. För kundens del innebär det en trivsam servicesituation, där även ärenden av känslig natur hanteras på ett bekvämt sätt. För att påskynda betjäningen har kassan placerats vid utgången och även småköp går att genomföra snabbt och smidigt. På avdelningen för egenvård är produkterna placerade efter produktgrupp vilket gör det enkelt att jämföra produkter. Det är enkelt, snabbt och bekvämt att göra ärenden på vårt apotek.

Ett apotek med bättre service

Vid planeringen av  gångvägarna och utrymmena i apoteket har vi strävat efter att ta hänsyn till trivseln för kunderna och hinderfri rörlighet på följande sätt:

  • Breddade utetrappor samt ramp för rörelsebegränsade och barnvagnar.
  • Automatiska dörrar som underlättar genomgång.
  • Servicebås som förbättrar skydd av integriteten.
  • Luftkonditionering och nedkylning
  • Professionell läkemedelsrådgivning för recept- och egenvårdsprodukter.
  • Parkeringsplatser

Läkemedelsrådgivning

Läkemedelsrådgivningen är en väsentlig del av modern apoteksbetjäning.  Vi verkar som läkemedelsexperter vid alla frågor som berör användning av läkemedel för privatpersoner, informationskanaler samt myndigheter. Vi har ett datorprogram till vår användning med vilken vi kan kontrollera sambandet med kundens medicinering och vid behov i samarbete med behandlande läkare göra eventuella förändringar vid medicineringen.

Kyrkoapoteket är ett kvalitetsapotek

Kyrkoapoteket fick som första apoteket i Vasa ett kavlitetscertifikat enligt ISO 9001:2008-standarden, som ett bevis på att vår verksamhet uppfyller höga kvalitetskrav. Vi strävar även ständigt efter att betjäna våra kunder ännu bättre än tidigare - därför är återkoppling från kunderna viktigt för oss.