Kyrkoapotekets historia

I början av 1900-talet ansågs betjäningen på de två apoteken i Vasa vara otillräcklig p.g.a. den växande stadens behov. Med beslut från senaten skulle medicinalstyrelsen utföra en plan för var de nya apoteken skulle placeras. År 1901 skickade medicinalstyrelsen ett brev till guvernören i Vasa län, där grundandet av ett tredje apotek i Vasa föreslogs.

Efter många meningsskiljaktigheter om var det nya apoteket skulle placeras, beslöt Kejserliga senaten i Finland att Vasas tredje apotek skulle placeras på Brändö. Bland åtta sökande valdes Oskar Agabus Nordberg till apotekare. Han öppnade apoteket år 1903.

Flytten

År 1920 flyttade apotekaren Max Nyman apoteket till den nya adressen Kyrkoesplanaden 11,  Apotekare Axel Wikman tog över apoteket år 1940.  Han fick tillåtelse att flytta apoteket till adressen Kyrkoesplanaden 21 / Hovrättsesplanaden 9. På andra sidan gatan fanns Vasa kyrka, vilket gjorde det naturligt att börja kalla apoteket för Kyrkoapoteket.

Jourväxling påbörjas

Apoteken skulle vara öppna 24 timmar om dygnet. Ägarna till apoteket i Vasa, apotekarna Erik Brander, Max Nyman och Uno Holming, sände 20.5.1938 ett brev till länsstyrelsen och anhöll om att apoteken i Vasa turvis skulle få ha jour på söndagar och storhelger. Två apotek skulle i tur och ordning veckovis kunna hålla stängt nattetid kl. 19-9 och söndagar och helger kl. 19-10. Anhållan beviljades 7.6.1938 och jourväxlingen började 2.7.1938.

Verksamheten blir livligare

Det nya läget och ett resultatrikt arbete gjorde att verksamheten på apoteket blev livligare. På slutet av 1940-talet arbetade 8-9 personer på apoteket. Kontakterna till utlandet förbättrades och sortimentet för läkemedel växte.

När verksamheten på apoteket blev livligare och omsättningen växte, fanns det behov av att anställa mer personal. Sedan år 1975 har antalet anställda varit ca: 17-18 personer. I mitten av 1980-talet skaffades de första datorerna till Kyrkoapoteket. Med dessa sköttes receptbehandling och fakturering.

Nu är apoteket ett direktexpedieringsapotek, där receptkunderna betjänas individuellt och av samma farmaceut från början till slut. Verksamheten är betydligt mer kundnära och man har strävat till att ta alla kundgrupper i beaktande. År 2011 tog Kyrkoapoteket i bruk eRecept, en möjlighet att skicka recept i elektronisk form. 

Du kan läsa mer om Kyrkoapotekets historia i apotekets 100-årshistorik, som utkom år 2003.

Källa: Pentti Rossi (2003), Kyrkoapoteket i Vasa 100 år

Apotekarna på Kyrkoapoteket

Oskar Agabus Norberg
25.08.1903 - 5.05.1908

Herman William Hjelt
16.05.1908 - 31.10.1919

Max Theodor Nyman
01.11.1919 - 25.09.1939

Axel Frederik Emil Wikman
22.07.1940 - 25.03.1963

Karl Hjörvard Torstensson Ström
01.01.1964 - 09.08.1999

Juha Paavo Nuutila
09.01.2001 - 2.5.2017

Pekka Sakari Paananen

3.5.2017 -