Smidiga apotekstjänster i Vasa

Uträtta ärenden lätt, snabbt och behändigt

Vasa Kyrkoapotekets sakkunniga och kompetenta personal vägleder och betjänar kunder i alla frågor rörande apotekets produkter och tjänster. Vår personal är tvåspråkig och betjäningen sker på kundens eget modersmål. Oss är det lätt att besöka, för i Vasa finns det gott om parkeringsplats i anknytning till vårt apotek. Välkommen till en bättre apotekstjänst!

Direktleverans av recept

Vasa Kyrkoapoteket är ett modernt direktleveransapotek, i vars planering det tagits hänsyn till familjer med barn och personer med nedsatt rörlighet. Leverans av recept sker genom direktleverans. För kunden innebär det en lugn servicesituation, där även känsligare ärenden smidigt hanteras.

Det går lätt, snabbt och behändigt att sköta sina ärenden i vårt apotek. För att påskynda servicen har kassan placerats vid utgången, varigenom små inköp kan ske snabbt. Produkterna i vår egenvårdvårdsavdelning är placerade i produktgrupper och det är lätt att jämföra produkterna.

Vi har också speciell kompetens inom medicinframställning. Läs mer!

Ett tillgängligt apotek

Vårt apoteks rutter och utrymmen har planerats för att ta hänsyn till kundernas trivsel och obegränsade rörlighet på följande sätt:

  • Breddad trappa och ramp för personer med nedsatt rörlighet och barnvagnar
  • Automatiska dörrar för enkel passage
  • Betjäningsloger för att skydda den personliga integriteten
  • Luftkonditionering och kylning
  • Sakkunnig rådgivning rörande recept och egenvårdsprodukter
  • Gott om parkeringsplatser

Sakkunnig medicinsk rådgivning

Medicinsk rådgivning är en viktig del av modern apotekstjänst. Vi fungerar som läkemedelsspecialister i alla frågor som gäller användning av läkemedel som ställs av privatkunder, media och myndigheter. Vi använder oss av datorprogram för att kontrollera kompatibiliteten hos din medicin och vid behov ändra på den i samarbete med din behandlande läkare.

Kyrkoapoteket är ett kvalitetsapotek

Vasa Kyrkoapoteket var det första apoteket som i Vasa erhöll ISO 9001: 2008 kvalitetscertifiering som ett bevis för att vår verksamhet uppfyller högkvalitativa kriterier. Vi strävar ständigt efter att betjäna våra kunder ännu bättre - det är därför kundresponsen är viktigt för oss.

Doseringsleverans och kontroll av inhalator

Vårt apotek erbjuder en leveransservice, det vill säga en doseringspåse för kunder i vårdhem och inom hemvård. Privatkunder kan också använda sig av doseringstjänsten. Vårt apotek erbjuder också kontroll av inhalatorer. Be apoteket om mer information och boka tid!

Kontakt information

Vasa Kyrkoapoteket
Hovrättsesplanaden 9
65100
VASA
06 319 6400
info@vaasankirkkoapteekki.fi
www.vaasankirkkoapteekki.fi
Hovioikeudenpuistikko 9, Vaasa

apteekkipalvelut

Kyrkoapotekets historia

I början av 1900-talet bedömdes Vasas två apotekstjänster som otillräckliga för behoven i en växande stad. Enligt senatens order måste läkemedelsstyrelsen utarbeta en plan för placeringen av nya apotek. År 1901 skickade medicinalstyrelsen ett brev till Vasa läns guvernör, i vilket inrättandet av ett tredje apotek i Vasa föreslogs.

Efter tvister angående placeringen av många apotek bestämde kejsarens finländska senat att Vasas tredje apotek skulle placeras i Brändö. Av åtta sökande valdes slutligen apotekare Oskar Agabus Norderg, som öppnade apoteket år 1903.

Flytten

År 1920 flyttade apotekare Max Nyman apoteket till den nya adressen Kyrkoesplanaden 11. Apotekare Axel Wikman tog över apoteket år 1940. Han fick tillstånd att flytta apotekets till Kyrkoesplanaden 21/ Hovrättsesplanaden 9. På andra sidan var gatan låg Vasa kyrka, så det föll sig naturligt att apoteket började kallas Kyrkoapoteket.

Dejoureringen får sin början

Apoteken måste vara öppna 24 timmar om dygnet. Ägarna till apoteken i Vasa, apotekare Eric Brander, Max Nyman och Uno Holming, skickade den 20.5.1938 ett brev till medicinalstyrelsen där de bad om att apoteken i Vasa skulle dejourera i tur och ordning på söndagar och helgdagar. Två apotek kunde varje vecka hållas stängda nattetid kl. 19-9 och på söndagar och helgdagar kl. 19-10. Ansökan godkändes den 7.6.1938 och dejoureringen fick sin början den 2.7.1938.

Verksamheten ökar

Det nya läget och det framgångsrika arbetet betydde ökad verksamhet för apoteket. I slutet av 1940-talet fanns redan 8-9 anställda i apoteket. Förbindelserna till utlandet hade förbättrats och läkemedelsurvalet växte.

När apotekets verksamhet ökade och omsättningen växte, uppstod ett behov av mer personal. Sedan 1975 har antalet anställda varit 17-18 personer. I mitten av 1980-talet skaffade Kyrkoapoteket de första datorerna, för hantering av recept och fakturering.

I dagsläget är apoteket ett så kallat direktleveransapotek, där receptkunderna får individuell service från samma apotek från början till slut. Verksamheten är väsentligt mer kundorienterad, och alla kundgrupper har beaktats. Under år 2011 introducerade Kyrkoapoteket eRecept, dvs. förmågan att leverera recept i elektronisk form.

Mer om kyrkans historia kan läsas i apotekets 100-årshistorik som utkom år 2003.

Källa: Pentti Rossi (2003), Vasa Kyrkoapoteket 100 år.

Kyrkoapotekets apotekare

Oskar Agabus Norberg
25.8.1903 - 5.5.1908

Herman William Hjelt
16.5.1908 - 31.10.1919

Max Theodor Nyman
1.11.1919 - 25.9.1939

Axel Frederik Emil Wikman
22.7.1940 - 25.3.1963

Karl Hjörvard Torstensson Ström
1.1.1964 - 9.8.1999

Juha Paavo Nuutila
9.1.2001 - 2.5.2017

Pekka Sakari Paananen
3.5.2017 -