Ett omfattande sortiment läkemedel för egenvård

Sakkunniga inom egenvård till er tjänst

Vasa Kyrkoapotekets personal är sakkunnig inom egenvård, vars syfte är att förbättra kundens livskvalitet. Därför vill vi använda all vår information till gagn för våra kunder. Välkommen för att ställa frågor och höra mer om vårt apotek i Vasa centrum!

Vad är egenvårdsläkemedel?

Egenvård är ett begrepp som täcker det människor gör för att bli friska från sin sjukdom, lindra sina symptom eller främja sin hälsa. Egenvård är en del av självomsorgen, och det innebär självständig användning av läkemedlen. Egenvård rekommenderas, då kontakt med en läkare inte anses nödvändig.

När rekommenderas egenvård?

Egenvård och användning av egenvårdsläkemedel rekommenderas för lindriga, tillfälliga symptom. Om symtomen inte förbättras eller lindras inom en relativt kort tidsperiod är det rimligt att misstänka felaktigt val av behandling eller inkorrekt bruk av egenvårdsläkemedlet. Då bör patienten hänvisas till en läkare.

Apotekets eget område är egenvård och rådgivning i samband med egenvårdsläkemedel. Vid egenvård börjar rådgivningen med att säkerställa att läkemedlet är korrekt valt för det aktuella symtomet.


Kontakta oss och besök vårt apotek!

Kontakt information

Vasa Kyrkoapoteket
Hovrättsesplanaden 9
65100
VASA
06 319 6400
info@vaasankirkkoapteekki.fi
www.vaasankirkkoapteekki.fi
Hovioikeudenpuistikko 9, Vaasa